Het Kantoor

Pascal Lombardi & Luc Santy
Mederwerkers onderzoeken probleem
Medewerkers werken aan hun bureau
Logo van gerechtdeurwaarders getoont op het venster van kantoor
Interieur kantoor
Gevel van het kantoor
Jocelyne Persyn en Pascal Lombardi

“Het kantoor staat voor een snelle, kordate en efficiënte aanpak van de toevertrouwde dossiers. Proceseconomie, transparantie en een snelle communicatie staan bij ons centraal.”

Lombardi & Santy Gerechtsdeurwaarders is een Gents gerechtsdeurwaarderskantoor dat uw opdrachten uitvoert in gans Oost-Vlaanderen. Buiten Oost-Vlaanderen doet het kantoor beroep op collega's die aan dezelfde kwaliteitsvereisten voldoen. Het kantoor combineert de ervaring van gerechtsdeurwaarder Luc Santy en de jonge dynamische inbreng van gerechtsdeurwaarder Pascal Lombardi.

Gerechtsdeurwaarder Luc Santy houdt reeds meer dan 20 jaar kantoor in Gent. Gerechtsdeurwaarder Pascal Lombardi is de jongst benoemde gerechtsdeurwaarder in het oude arrondissement Gent. Samen met kandidaat-gerechtsdeurwaarders Jocelyne Persyn, Alexandre De Witte, Lieselotte Ducheyne en hun medewerkers, staat het kantoor voor een snelle, kordate en efficiënte aanpak van de toevertrouwde dossiers.

Hierbij wordt evenzeer aandacht besteed aan de sociale rol die de gerechtsdeurwaarder in zijn dagelijkse praktijk dient te vervullen. Mensen die zich in een precaire financiële situatie bevinden, worden door ons ingelicht over de procedure van collectieve schuldenregeling of zo snel mogelijk doorverwezen naar het OCMW. Zij dienen niet te worden opgezadeld met torenhoge kosten. Om dit te vermijden gaan wij steeds over tot een voorafgaandelijke uitgebreide solvabiliteitsanalyse. Proceseconomie en kostenefficiëntie staan bij ons centraal.

Voor een opdrachtgever is niks vervelender dan in het ongewisse te worden gelaten. Lombardi & Santy Gerechtsdeurwaarders staat garant voor transparantie en een snelle communicatie over de ondernomen stappen en het geboekte resultaat. Via een login heeft u een realtime overzicht van uw lopende dossiers. Bij ons bent u meer dan een nummer. Wij hechten veel belang aan een persoonlijke aanpak van uw dossiers en een bereikbaarheid en beschikbaarheid van de gerechtsdeurwaarders zelf. Hiertoe vindt u verder een permanentienummer.

Daarnaast is het kantoor het enige centrale aanspreekpunt voor al uw dossiers en kan u bij ons terecht voor al uw vragen. Dit geldt ook voor dossiers buiten het eigen arrondissement of buitenlandse vorderingen en vanaf de minnelijke fase tot de regeling van uw dossier.

Het Team