Diensten

Tarief

Voor de minnelijke fase is de gerechtsdeurwaarder niet gebonden aan wettelijke tarieven. Wij hanteren vanaf de opstart een duidelijk en transparant tarief zodat u niet voor  verrassingen komt te staan.

In de gerechtelijke fase is de gerechtsdeurwaarder daarentegen wel gebonden aan een wettelijk vastgesteld tarief. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. De gerechtsdeurwaarder kan niet meer maar ook niet minder aanrekenen dan hetgeen wettelijk is bepaald. Bovenop zijn eigen ereloon zijn er vaak kosten verschuldigd die de gerechtsdeurwaarder moet voorfinancieren (registratierechten, verhuisfirma, slotenmaker, BTW, ...). De gerechtsdeurwaarder is een zelfstandige. Hij oefent een vrij beroep uit en wordt dus niet betaald door de overheid. Hij kan een provisie vragen vooraleer op te treden.

We hanteren duidelijke en vaststaande tarieven zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Neem contact op met ons kantoor voor meer inlichtingen.