Diensten

Gerechtelijke uitvoering

Het bezitten van een uitvoerbare titel is een conditio sine qua non voor de opstart van de gerechtelijke uitvoering. Deze uitvoerbare titel kan een vonnis of arrest zijn, maar ook een notariële akte of dwangschrift van de fiscus.

Eén van de basisprincipes in onze rechtstaat is dat gerechtelijke uitspraken ook effectief worden uitgevoerd. Indien de veroordeelde partij dit niet vrijwillig doet, kan de gerechtsdeurwaarder hem daartoe dwingen met alle mogelijke middelen die de wetgever hem heeft aangereikt. Voorbeelden hiervan zijn het beslag op meubelen en voertuigen, beslag op inkomsten en beslag op onroerend goed.

Vooraleer dergelijke ingrijpende maatregelen te nemen wordt eerst nagegaan of een gerechtelijke uitvoering opportuun is. Via verschillende kanalen gaan we over tot een  uitgebreide solvabiliteitsanalyse van de debiteur. Proceseconomie en kostenefficiëntie staan bij ons centraal.

Het kantoor Lombardi & Santy Gerechtsdeurwaarders is als Gents kantoor bevoegd om zelf op te treden in de volledige provincie Oost-Vlaanderen. Daarbuiten doet zij beroep op collega's die aan dezelfde kwaliteitsvereisten voldoen. 

In een B2B omgeving kan u desgevallend opteren voor de IOS-procedure.

 

Indien gewenst kan alles door u digitaal worden opgevolgd in realtime via uw login.

Neem contact op met ons kantoor indien u nog geen logingegevens hebt gekregen.