Het Team

Pascal Lombardi

Gerechtsdeurwaarder

pl@lombardi-santy.be
09 233 56 14
Pascal Lombardi

Opleiding/Diploma’s:

Licentiaat/Master in de Rechten (UGent, 1999) met onderscheiding

Grondige Studie Beslag- en Executierecht (UGent, 2014) met grote onderscheiding

Curatoropleiding (Confocus, 2014)

Homologatieëxamen kandidaat-gerechtsdeurwaarder (2002)

Certificaat Frans voor gerechtsdeurwaarders (2000)

Meer dan 100 gevolgde opleidingen gerelateerd aan het ambt sinds 1999

 

Werkervaring

Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder (arrondissement Brussel en Gent, 2002-2017)

Gerechtsdeurwaarder Gent (benoemd per K.B. 18/07/2017)

 

Functies

Secretaris van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België

Lid van de Algemene Vergadering van gerechtsdeurwaarders

Voormalig Secretaris Tuchtcommissie Gerechtsdeurwaarders Oost- en West-Vlaanderen

Erevoorzitter Nationale Vereniging Kandidaat- en Stagiair-gerechtsdeurwaarders

Gastdocent beslag- en executierecht, deontologie en het ambt van gerechtsdeurwaarder in het algemeen voor confraters, stagiairs, advocaten en studenten

Voormalig verantwoordelijke statuut bij de NVKSG

Voormalig lid erkenningscommissie permanente vorming

Redactielid werkgroep deontologie

 

Publicaties

"Dagvaarding of verzoekschrift? Hoog tijd voor een eerlijk debat.", Juristenkrant 06/2020, 12-13

"Reactie op IOS-procedure en onrechtmatige bedingen: gerechtsdeurwaarder versus rechter", RW 2019-2020

Tuchtrecht voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen, Larcier, 2019, p.63-73.

Themawetboek Gerechtsdeurwaarders, Larcier, editie 2014, 2016 en 2018 (1514 p).

Deontologie Gerechtsdeurwaarders – Duiding, Larcier, 2015, 137p.

“Het nieuwe statuut van de gerechtsdeurwaarders onder de loep”, RW 2013-2014, 1243-1247.

“De invordering van onbetwiste geldschulden: de IOS-procedure onder de loep”, RW 2015-2016, 1355-1359.

“De opwaardering van het statuut van de kandidaat-gerechtsdeurwaarder”, Ius & Actores 2015/1, Larcier, 34-47.

Andere publicaties in de Juristenkrant, Handboek Schuldbemiddeling, Tijdschrift De Gerechtsdeurwaarder, enz.