Diensten

Minnelijke invordering

30% van de faillissementen zijn te wijten aan eigen betalingsachterstallen. Bedrijven komen meer en meer in liquiditeitsnood omdat facturen niet of veel te laat worden betaald. Late betalingen veroorzaken een sneeuwbaleffect waardoor het voortbestaan van uw gezonde onderneming in gevaar komt.

Lombardi & Santy Gerechtsdeurwaarders biedt u een totaaloplossing voor uw onbetaalde facturen. Het kantoor kan hierbij ingaan op uw specifieke wensen. Mogelijks verkiest u een zachtere aanpak om uw klantenrelatie niet op te blazen.

Indien gewenst wordt de invordering beperkt tot de minnelijke fase, nl. het versturen van een aanmaning tot betalen per post en/of email. Uit ervaring weten wij dat een brief van een gerechtsdeurwaarder dikwijls betaling of reactie uitlokt. Hiermee kan veelal een tijdrovende gerechtelijke procedure worden vermeden. Om een (af)betaling te bekomen, maken we gebruik van alle moderne communicatiemiddelen. Wij volgen het eventuele afbetalingsplan voor u op.

Voor de minnelijke fase is de gerechtsdeurwaarder niet gebonden aan wettelijke tarieven. Wij hanteren vanaf de opstart een duidelijk en transparant tarief zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Anderzijds dienen alle deontologische regels en wettelijke bepalingen uiteraard te worden gerespecteerd.

In geval deze minnelijke invordering geen soelaas biedt, bekijken we samen of de opstart van een gerechtelijke procedure opportuun is. Hiervoor doen we een uitgebreide solvabiliteitsanalyse van uw wanbetaler om niet-recupereerbare kosten tot een minimum te beperken. Indien een dossier als oninbaar moet worden afgesloten, leveren wij een fiscaal attest van oninbaarheid af zodat de schuld boekhoudkundig kan worden afgeschreven en de BTW kan worden gerecupereerd.

 

Maak ons hier uw onbetwiste facturen over

Indien gewenst kan alles door u digitaal worden opgevolgd in realtime via uw login.

Neem contact op met ons kantoor voor meer inlichtingen.

IOS-procedure

Hoe gemakkelijk onbetaalde facturen invorderen B2B?

IOS