Diensten

Vaststellingen

In vele gevallen is de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder noodzakelijk om een feitelijke toestand op een bepaalde datum vast te stellen. Alles wat de gerechtsdeurwaarder met zijn zintuigen kan waarnemen, geniet authenticiteit. Dat wil zeggen dat de rechter gebonden is door hetgeen de gerechtsdeurwaarder heeft vastgesteld. De gerechtsdeurwaarder stelt van deze feitelijke toestand een proces-verbaal van vaststelling op dat kan dienen als bewijsstuk en een latere eventuele gerechtelijke procedure.

Voorbeelden van vaststellingen door een gerechtsdeurwaarder:

  • Het uithangen van een bouwvergunning (gele affiche)
  • Het niet of slecht uitvoeren van werken door een aannemer
  • Het schenden van intellectuele eigendomsrechten via het internet (namaak)
  • Het aanbieden van diensten op websites in strijd met wettelijke of contractuele bepalingen
  • De inhoud van sms-berichten of voicemailberichten
  • Het vaststellen van de schade door een huurder of na een ongeval, brand, overstroming, aannemingswerken, …
  • Wedstrijden en tombola’s
  • Opmaak van inventarissen

Dergelijke vaststellingen zijn vaak zeer dringend en vragen een onmiddellijke tussenkomst. Daarom voorzien we een permanentie, ook in de weekends. U kan steeds iemand bereiken via het nummer 0475/567.325.

We hanteren duidelijke en vaststaande tarieven zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Neem contact op met ons kantoor voor meer inlichtingen.